Dayanıklılık | Dirençlilik | Esneklik


 

MSTAS 2021Dayanıklılık / Dirençlilik / Esneklik (resilience) kavramları, sistemlerin karmaşık dinamiklerden oluşan ekolojilerde ilişkileri koruyarak ve zaman zaman dönüştürerek devamlılığı sağlama kabiliyetini ifade eder. Sistemlerin parça-bütün ilişkileri, sınırları ve algoritmik kurguları ile ilişkilendirilebilir. Mimari ve kentsel tasarım bağlamlarında dayanım; iklimsel, sosyal, kültürel, strüktürel, yapısal olarak ve daha pek çok farklı şekillerde kurgulanabilir. Bu doğrultuda söz konusu kavram; ürün, malzeme, yapı elemanı, strüktürel sistem, kinetik mekanizmalar, mimari form üretimi, kentsel yapılanma, sosyal ve fenomenolojik analizler gibi farklı ölçek ve kapsamlarda ele alınabilir.

Bildiri tam metin teslimi 13 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı
Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı,
Mimarlık Fakültesi ve
Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı tarafından düzenlenmektedir.