Dayanıklılık, Dirençlilik ve Esneklik

​ Bildiri Özet Teslimi: 1000-1200 kelime (Özetlerde, çalışmanın literatürdeki yeri kısaca belirtildikten sonra amaç, kapsam ve yöntemin net olarak açıklanması ve bulguların tartışılması beklenmektedir. En az 3 anahtar kelime yazılmalıdır.).

Çalıştay Sunuşları için Özet: 500 kelime

​ Sempozyum Easy Chair üzerinden gerçekleşecektir.