Michela Turrin

Doç. Dr. Michela Turrin, Delft Teknik Üniversitesi (TU Delft) Mimarlık ve Yapılı Çevre Fakültesi Tasarım Bilişimi Kürsüsü'nde görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı, mimari tasarım ve yapı teknolojisinin kesişiminde bulunan hesaplamalı tasarımdır. Yeni hesaplama yöntemleri, teknikleri ve  araçlarını ele alıp mühendislik performans kriterlerini kullanarak, mimari tasarımda yeniliğin desteklenmesini hedeflemektedir. Çalışmaları, binalar ve bina bileşenleri için tasarım alternatiflerinin performansa dayalı keşfini güçlendirmek, yapılı çevre hakkında bilgi üretmek, bina performansının bilimsel anlayışını kolaylaştırmak için hesaplamalı tasarıma odaklanmak; bütünleşik hesaplama modellerine ve süreçlerine farklı kriterlerin dahil edilmesini arttırmak; erken tasarım aşamasında çok disiplinli bütünleşmeyi güçlendirerek farklı senaryoları karşılaştırmak ve yaratıcı şekilde keşfetmek üzerinedir. Ayrıca, en uygun hale getirilmiş ve özelleştirilmiş bileşenlerin üretimi için eklemeli imalat kullanımını araştırmaktadır. TU Delft Mimari Mühendislik ve Teknoloji Bölümünde Dijital Teknolojiler Grubunu yönetmekte, Mimari Eklemeli Üretim Laboratuvarındaki (LAMA) araştırmalara liderlik etmektedir. Uluslararası ortaklıklar, uygulamayla endüstri kapsamında onaylanmış ve harici olarak finanse edilen araştırma projelerinde yürütücülük yapmaktadır. Doktora ve yüksek lisans araştırmalarının danışmanlıklarıyla beraber, Mimarlık, Yapı Teknolojisi ve İnşaat Mühendisliğine yönelik disiplinler arası tasarım yüksek lisans programı olan MEGA'nın koordinasyonunu yürütmektedir.

Turrin_3